Gespecialiseerd in architectuur in organisaties, informatiemanagement en verandertrajecten
Resultaat behalen

In de opdrachtomschrijving (deze is onderdeel van de offerte) wordt zoveel mogelijk gesproken in termen van de te behalen resultaten. Op deze manier weet u, als opdrachtgever, welke resultaten er op welk tijdstip opgeleverd zullen worden. HobbitSoft Consultancy B.V. streeft namelijk naar een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden van HobbitSoft Consultancy B.V.

Oriënterend gesprek

André Hollants bespreekt graag met u wat HobbitSoft Consultancy B.V. voor u kan betekenen.
Tijdens een oriënterend gesprek komt aan de orde:

  • De inhoudelijke kant, zoals vraagstelling en doelstelling
  • De omvang van de werkzaamheden
  • De tijdslijnen

Hierna wordt de offerte met een opdrachtomschrijving uitgebracht. Het oriënterend gesprek en de offerte zijn kosteloos en geheel vrijblijvend.