Gespecialiseerd in architectuur in organisaties, informatiemanagement en verandertrajecten
Links naar diverse documenten die geschreven zijn door André Hollants, op basis van zijn praktijkervaring met ICT vraagstukken en organisatorische veranderingen.

Informatiearchitectuur binnen overheidsorganisaties
Het artikel ‘De CIO, de informatiearchitect en de betekenis van informatie’ bespreekt de inrichting van de informatievoorziening binnen overheidsorganisaties. Het artikel besteed aandacht aan de definities ‘informatie’ en ‘gegevens’, en zet uiteen de rollen van de informatiearchitect, bestuurders/managers, CIO en IT afdeling.Klik hier voor inzage.

De infrastructurele benadering
De infrastructurele benadering bij implementatie van ERP-pakketten zoals SAP heeft sterke kanten, zoals gegevensmodellering, maar ook zwakke kanten. Het rapport ‘De infrastructurele benadering nabij?’ is een kritisch rapport dat de sterke kanten en zwakke kanten van de infrastructurele benadering belicht. Klik hier voor inzage.

Informatiesystemen in organisaties
Een juiste interpretatie van beschikbare informatie is essentieel om goede beleidskeuzes te maken. In de praktijk levert dit vaak problemen op. Het document ‘Informatiesystemen in organisaties’ belicht de valkuilen van het gebruik van informatiesystemen binnen organisaties voor conversie van ‘data’ via ‘gegevens’ naar ‘informatie. Klik hier voor inzage.

Team rollen volgens BELBIN
BELBIN staat voor een theorie dat er binnen een team diverse rollen nodig zijn. Ieder mens heeft van nature een rol. Optimale samenwerking komt tot stand als er een evenwicht bestaat tussen de team rollen. Het document ‘Teamrollen volgens BELBIN’ beschrijft de verschillende teamrollen met hun kenmerken en vormt een richtlijn om een optimaal functionerend team samen te stellen. Klik hier voor inzage.

Business engineering
De essentie van business engineering is het ontwikkelen van radicaal nieuwe, proces-georiënteerde bedrijfsoplossingen om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Het document ‘Tips en adviezen voor business engineering binnen uw bedrijfsvoering’ geeft op één A4-tje een samenvatting van de vereisten voor een succesvolle business engineering, de rol van IT en inzicht in de oorzaken van niet succesvolle business engineering trajecten. Klik hier voor inzage.

E-business
Bij e-business gaat het om de aanpassing van uw gehele bedrijfsvoering van inkoop tot verkoop. Het document ‘De belangrijkste aspecten van e-business voor uw bedrijfsvoering’ geeft op één A4-tje informatie over de strategische aspecten, de plaats van ICT binnen e-business en de impact van e-business op de organisatie.  Klik hier voor inzage.

Kennissystemen
Kennissystemen ondersteunen uw organisatie bij gegevensverwerking. De belangrijkste kennissystemen zijn decision supporting systemen, expert systemen, neurale netwerken en business intelligence systemen. Het document ‘Wetenswaardigheden over het gebruik van kennissystemen’ licht deze systemen toe met accent op hun toegevoegde waarde en valkuilen. Klik hier voor inzage.

Implementatie van SAP (ERP pakket)
SAP is een enterprise resource planning pakket. Een succesvolle implementatie binnen uw organisatie vereist kennis en inzicht. Het document ‘Het enterprise resource planning pakket SAP’ geeft praktische informatie over plan van aanpak bij implementatie van SAP en inhoudelijke informatie over diverse SAP modules zoals Human Resource Management, Accounting, Logistiek, Business Workflow en het SAP R/3 systeem. Klik hier voor inzage.

Basishandleiding programmeren in HTML
Deze handleiding legt de basisbegrippen van HTML uit en gaat in op JavaScript en CSS. Met behulp van deze handleiding kunt u websites (zoals deze) maken en leert u de werking van HTML. Klik hier voor inzage.