Gespecialiseerd in architectuur in organisaties, informatiemanagement en verandertrajecten

Fase 1

HobbitSoft Consultancy concretiseert en beschrijft de doelstelling van de verandering. Dit gebeurt op basis van gesprekken met relevante medewerkers uit uw organisatie en op basis van beschikbare documentatie over beleidsdoelstellingen. Kernvragen zijn: (1) wat is de doelstelling van de gewenste verandering (bijv. automatiseren of uitbesteden van een bepaalde dienst)? (2) waarom wenst u deze verandering (bijv. goedkopere of snellere productie, hogere kwaliteit, lagere span of control)?

Fase 2

Dit gebeurt via de tool ‘Architect’ (van BiZZdesign) op basis van de ArchiMate taal. Deze fase is essentieel omdat de huidige situatie het referentiepunt vormt om effecten van toekomstige veranderingen te kunnen meten.

Fase 3

Conform fase 2 gebeurt dit in ArchiMate taal. In overleg met u worden er één of meerdere scenario’s ontworpen met betrekking tot de toekomstige situatie. Leidend hierbij is de analyse uit fase 1. Om draagvlak te creëren komen de scenario’s tot stand in samenwerking met relevante medewerkers. Per scenario wordt ook de impact bepaald op uw organisatie als geheel via analyse van de COPAFIJTH aspecten. COPAFIJTH staat voor Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financieel, Informatie, Juridisch, Technisch en Huisvesting. Per aspect wordt gekeken in hoeverre dit van belang is voor uw bedrijf en de gewenste verandering. Indien er meerdere scenario’s mogelijk zijn krijgt u advies over het scenario dat de meeste kans van slagen heeft (met het draagvlak binnen uw organisatie in acht nemend).

Aangezien in deze fase de effecten op ieder onderdeel van uw organisatie onderzocht worden, wordt het tevens duidelijk in hoeverre de impact van de verandering zal overeenkomen met wat u voor ogen had in fase 1. Of zijn er betere alternatieven? Bijvoorbeeld: leidt automatisering inderdaad tot een goedkopere productie? Of kunt u ook goedkoper produceren door een andere productie wijze (waarin bijvoorbeeld bepaalde stappen gecombineerd worden)? HobbitSoft Consultancy geeft u de antwoorden op deze vragen. Voor meer informatie over COPAFIJTH klik hier.

Fase 4

Nu wordt de business architectuur uit fase 3 op het onderwerp ‘Processen’ op een gedetailleerder niveau beschreven. Dit wordt gedaan onder Service Oriented Architecture (SOA). Binnen SOA worden bedrijfsprocessen ingericht in termen van zelfstandig werkende generieke bedrijfsfuncties, ‘services’ genaamd. Services kunnen door verschillende afdelingen op verschillende momenten aangeroepen worden. Door processen in te richten op basis van ‘services’ voorkomt een organisatie dat verschillende afdelingen hun eigen database hebben en dat handelingen dubbel verricht worden. De complexiteit van processen binnen een organisatie neemt af en het beheer wordt eenvoudiger. Dit verhoogt de kwaliteit, betrouwbaarheid en werkt kostenbesparend. Voorbeelden van ‘services’ zijn het beheer van klantgegevens, het verwerken van binnenkomende gegevens en het verwerken van de output naar de klant.