André Hollants vertelt

AHMijn specialisme ligt op het raakvlak van ICT en business. Deze beïnvloeden elkaar in grote mate.
Om bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen, met bijvoorbeeld het oog op kostenbesparend werken, zullen veranderingen binnen de ICT alléén geen oplossing bieden. In veel gevallen zal de ICT kunnen zorgen voor een efficiëntere bedrijfsvoering, maar zal de business een goed inzicht in de eigen processen moeten hebben. Veel verandertrajecten ondervinden knelpunten doordat de kaders vanuit de business onvoldoende zijn aangegeven of onvoldoende bekend zijn. Ik begeleid uw organisatie graag bij verandertrajecten. De naam ‘Hobbit’ uit HobbitSoft Consultancy is afgeleid uit het boek ‘de Hobbit’ van J.R.R. Tolkien uit 1937. Hobbits zijn tevreden wezens met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Zij houden niet van ingewikkelde dingen maar van eenvoudig, efficiënt en doeltreffend. Dit is ook kenmerkend voor mij.

Mijn aanpakArtikel

Profiel

  • gecertificeerd architect (door het Europees Register van Architecten)

  • gespecialiseerd in de domeinen applicatie, data en organisatie

  • ervaren als business architect, enterprise architect en informatie architect

  • ervaren in projectmanagement conform PRINCE II

  • TOGAF gecertificeerd

  • Partner van BiZZdesign

  • Partner van de Strategic Consulting Alliance

  • SAP deskundige (module overkoepelend)

  • onafhankelijk, kritisch en doelgericht

  • academisch opgeleid